martes, 28 de septiembre de 2010

BECADELL COMÚ

Mapa de distribució: La gran majoria de les espècies tenen un mapa orientatiu que indica l'àrea de distribució en els moments de l'any. Només aquelles espècies molt rares que no tenen localitats on es presentin de forma regular estan mancades de mapa de distribució.lila: present tot l'any


Taronja: reproductor. Blau: hivernat abundant. Blau fluix: hivernt escás. Groc: de pas, disperció o zones d'alimentació. Becadell comú-Gallinago gallinago- Valencia-Bequeruda-Balears-Cegall # 23-28 cm # bec mot llarg (6-7cm), evident fins i tot en vol. Dors brunenc llistat i barrat. pit llistat, abdomen blanc i flancs barrats.


Disseny facial distintiu, amb llista ocular fosca, cella clara i pill fosc, amb franja pileal clara. En vol, cua rogenca arrodonida amb bandes fosques i una mica de blanc als laterals ( totalment blanc en el becadell gros).
S'envola a més distància que el becadell sord i ho fa de forma explosiva, amb un vol fent ziga-zaga# Veu, un "xxeec" raspós en enlairar-se# Patamolls soms i amb certa cobertura.Abundant en rostolls d'arrossars embassats. També prats humits, trams de riu amb vegetació, sèquies, basses petites i fermers#Sovint en grups dispersos, a vegades fins alguns centenars.

S'alimenta clavant el bec neguitosament al fang#Cria sobretot al N i C d'Europa. Hiverna de forma dispesa al Si O d'Europa i al Ni Cd'Àfrica#Abundant entre VII I IV, sobretot durant els passos migratoris però també en ple hivern, quan són presents alguns milers d'exs.


(Normalment més de 5000,ejp), sobretot als principals aigumolls. Durant la migració, a vegades també en zones de muntanya.El seu nombre varia molt d'un any a l'altre-a vegades, finns i tot dins d'un mateix any- en funció del nivell d'aigua dels arrossars. Molt perseguir pels caçadors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario